Lenke til arrangementet (Tilgjengelig til 15. juni)

Høyr den sprelske og morosame historia om grisen Lille Olle som blir sett ut i skogen når foreldra skal ut på pianourné. Lille Olle er ein begava fiolinspelar, men kva hjelper vel det når grillen truleg er endestaden. Viltert og fint – på rim!

Biletboka «Lille Olle, et begavet lite svin» er skrive og illustrert av Bo Gaustad. Dette opptaket er gjort i samband med opning av ei utstilling med Bo Gaustad sine bilete. Distriktsmusikarane i Ryfylke, ved Jan Gunnar Sørbø og Xenia Berkova, spelte, og Anne Berit Skeie las.

Dette er ein av åtte filmar som Ryfylkebiblioteket Suldal har laga med støtte frå Nasjonalbiblioteket. Filmane skal vera eit tilbod til alle bibliotekbrukarar i heile landet og vil liggja ute på Internett til 15.

Bibliotekene i Rogaland

Translate »