Digital bevissthet – å forstå hvordan man kan verne om eget privatliv på nett

Én av de fem ferdighetene i grunnleggende digital kompetanse er digital dømmekraft. Digital dømmekraft handler om å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler også om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og sosiale medier.

For å kunne utøve digital dømmekraft må du ha en digital bevissthet. En bevissthet om hvilke data du deler med hvilke digitale tjenester og hvordan disse dataene benyttes videre. Samtidig som man hever den digitale kompetansen i befolkningen og får flere folk på nett, er det viktig at befolkningen utvikler et bevisst forhold til egne persondata. Alle bør ha kunnskap om hvordan egne persondata deles på nett og hvordan man kan styre og tilpasse hvilke data man velger å dele.

Buskerud fylkesbibliotek har, i samarbeid med Tactical Tech fra Berlin, utarbeidet en norskspråklig, versjon av Data Detox Kit som kan benyttes i veiledningstilbud for å snakke om digital bevissthet. Det er flere land som i dag har oversatt og tatt i bruk disse ressursene.

Kurset finner du her!

Translate »
Share This